Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bij Marc B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Bij Marc B.V. en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier
op de website en bij reserveringen aan Bij Marc B.V. verstrekt.


Bij Marc B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres


Waarom Bij Marc gegevens nodig heeft

Bij Marc B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.


Daarnaast kan Bij Marc B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren
van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


Hoe lang Bij Marc gegevens bewaart

Bij Marc B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met anderen

Bij Marc B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen van website bezoek

Op de website van Bij Marc B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Bij Marc B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden
niet aan derden verstrekt.


Google analytics

Bij Marc B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bij Marc bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres
van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers
in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft
ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om
bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bij
Marc te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van
hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Bij Marc B.V. heeft hier geen invloed op. Bij Marc B.V. heeft
Google geen toestemming gegeven om via Bij Marc verkregen Analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bijmarc.nl. Bij
Marc B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen

Bij Marc B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bij Marc B.V. maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van
door Bij Marc B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bij Marc via
info@bijmarc.nl. Bijmarc.nl is een website van Webnl.


Bij Marc is als volgt te bereiken

Westerweg 38
3253 LX Ouddorp
0187-745410
info@bijmarc.nl
KVK 67662269
BTWnr NL8571.17.026B01